Zapytania ofertowe LAMAR

Zaproszenie do składania ofert na realizację robót budowlanych

Opublikowano: 2017-03-13 08:02:40
W ramach przygotowań do realizacji planowanego projektu pn. „Wdrożenie technologii BLoad500 w celu produkcji zespolonych samochodów dostawczych” publikujemy zapytanie ofertowe nr ZO/01/POIR dotyczące wykonawstwa robót budowlanych w ramach zadania pn. „Budowa nowej hali produkcyjno-magazynowej wraz zapleczem socjalno-biurowym oraz szybem towarowym w Smardzowie”..

W ramach realizowanego przez Lamar Sp. z o.o. projektu „Wdrożenie technologii BLoad500 w celu produkcji zespolonych samochodów dostawczych” (Program Operacyjny Inteligenty Rozwój, poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne) publikujemy zapytanie ofertowe nr ZO/01/POIR) oraz zapraszamy potencjalnych wykonawców opisanych w nim robót budowlanych do składania ofert.

Wszystkich zainteresowanych Oferentów zapraszamy do składania ofert zgodnie z opisanymi w zapytaniu wymaganiami. Prosimy o wnikliwe przeanalizowanie opisanych w zapytaniu warunków realizacji zadania. W toku procedury wyboru najkorzystniejszej oferty będą brane pod uwagę wyłącznie oferty spełniające opisane warunki.

Projekt budowlany zostanie przekazany oferentom po podpisaniu klauzuli poufności przekazywanych informacji (załącznik do zapytania ofertowego).

Zapytanie wraz z załącznikami możecie Państwo pobrać z poniżej załączonych linków. Zapraszamy także do osobistego odbioru zapytania ofertowego wraz z załącznikami w naszej siedzibie w Smardzowie (Smardzów 30 C), po uprzednim umówieniu spotkania w sekretariacie firmy (tel. +48 71 39 67 200). W przypadku jakichkolwiek pytań z Państwa strony – zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem:  biuro@lamar.com.pl.

Zapytanie ofertowe nr ZO/01/POIR

Pobierz plik

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ZO/01/POIR

Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu ofertowym.

Pobierz plik

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr ZO/01/POIR

Oświadczenie o braku powiązań.

Pobierz plik

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr ZO/01/POIR

Klauzula poufności w zakresie poufności informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstw

Pobierz plik

Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr ZO/01/POIR

Potwierdzenie odbioru dokumentacji budowlanej (projektu budowlanego)

Pobierz plik