Zaproszenie do składania ofert na zakup wózka widłowego.

Zaproszenie do składania ofert na zakup wózka widłowego. Postępowanie ofertowe nr ZO/02/POIR.

Opublikowano: 2018-08-02 15:08:36

W ramach realizowanego przez Lamar sp. z o.o. projektu „Wdrożenie technologii BLoad500 w celu produkcji zespolonych samochodów dostawczych” publikujemy zapytanie ofertowe nr ZO/02/POIR dotyczące zakupu i dostawy wózka widłowego. Potencjalnych Oferentów zapraszamy do składania ofert zgodnie z opisanymi w zapytaniu wymaganiami.

Prosimy o wnikliwe przeanalizowanie warunków realizacji zadania opisanych w zapytaniu. W toku procedury wyboru najkorzystniejszej oferty będą brane pod uwagę wyłącznie oferty spełniające warunki opisane w zapytaniu.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości – zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem: biuro@lamar.com.pl.

Zapytanie ofertowe ZO_02_POR

Zapytanie ofertowe – kliknij

Załącznik nr 1: Oświadczenie o braku powiązań.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2: Oświadczenie o bieżącej sytuacji ekonomicznej.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3: Oświadczenie o możliwości zapewnienia serwisu.

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4: Oświadczenie o sprawności technicznej urządzenia.

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5: Oświadczenie o braku współfinansowania środka używanego ze środków UE i publicznych.

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6: Oświadczenie o pochodzeniu środka używanego.

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Załącznik nr 7