Wyniki postępowania ofertowego nr ZO/02/2018

Opublikowano: Postępowanie ofertowe ZO/02/2018 dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup wózka widłowego zostało zamknięte. Dziękujemy za zainteresowanie i przesłane oferty. Poniżej zamieszczamy protokół oceny ofert wraz ze wskazaniem Oferenta, któremu zostanie udzielone zamówienie. Dodatkowo publikujemy załącznik do protokołu prezentujący metodykę obliczania i wykaz przyznanej punktacji. .   Załącznik nr 1: Protokół wyboru oferty_ZO-02-2018 POIR.