Wyniki postępowania ofertowego nr ZO/03/POIR.

Opublikowano: Postępowanie ofertowe ZO/03/2018 dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę wyposażenia strefy przygotowawczej do lakierowania zostało rozstrzygnięte wyborem wykonawcy. Dziękujemy za zainteresowanie i przesłane oferty. Poniżej zamieszczamy protokół oceny ofert wraz ze wskazaniem Oferenta, któremu zostanie udzielone zamówienie. Dodatkowo publikujemy załącznik do protokołu prezentujący metodykę obliczania i wykaz przyznanej punktacji.   Załącznik nr 1: PROTOKÓŁ … Czytaj dalej Wyniki postępowania ofertowego nr ZO/03/POIR.