Wyniki postępowania ofertowego nr ZO/03/POIR. - Lamar

Wyniki postępowania ofertowego nr ZO/03/POIR.

Opublikowano: 2019-02-12 15:25:33

Postępowanie ofertowe ZO/03/2018 dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę wyposażenia strefy przygotowawczej do lakierowania zostało rozstrzygnięte wyborem wykonawcy.

Dziękujemy za zainteresowanie i przesłane oferty. Poniżej zamieszczamy protokół oceny ofert wraz ze wskazaniem Oferenta, któremu zostanie udzielone zamówienie. Dodatkowo publikujemy załącznik do protokołu prezentujący metodykę obliczania i wykaz przyznanej punktacji.

 

Załącznik nr 1: PROTOKÓŁ WYBORU OFERTY

Załącznik nr 1