Rozpoczynamy realizację projektu pn. „Rozwój eksportu przedsiębiorstwa Lamar sp. z o.o. na rynkach zagranicznych”. - Lamar

Rozpoczynamy realizację projektu pn. „Rozwój eksportu przedsiębiorstwa Lamar sp. z o.o. na rynkach zagranicznych”.

Opublikowano: 2018-03-12 11:17:48

W dniu 09 marca b.r. Lamar sp. z o.o. podpisała z Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą umowę o dofinansowanie projektu pt. „Rozwój eksportu przedsiębiorstwa Lamar sp. z o.o. na rynkach zagranicznych”.

Celem projektu jest realizacja wybranych działań określonych w Planie Rozwoju Eksportu dla Lamar sp. z o.o. W ramach projektu Lamar sp. z o.o. weźmie udział jako wystawca w największych europejskich targach aut użytkowych IAA Hannover 2018.

Realizacja projektu polega na organizacji wystawy targowej tj. wynajęciu powierzchni, budowie stoiska targowego oraz wsparciu uczestnictwa w wydarzeniu zespołu projektowego.

Bezpośrednim efektem projektu będzie rozwój poziomu eksportu oraz promocja produktów marki Lamar na rynkach zagranicznych. Udział w targach jest jednym z działań określonych w dwuletnim Planie Rozwoju Eksportu.

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 100 000,00 zł, natomiast wartość dofinansowania z RPO WD wyniesie 80 000,00 zł.

Projekt zostanie zrealizowany do listopada 2018r.

Serdecznie zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której będziemy informować Państwa o statusie realizacji projektu oraz publikować zapytania ofertowe.