Informacja dodatkowa w sprawie sposobu naliczania punktacji ofert w ramach postępowania ofertowego ZO/01/POIR

Opublikowano: Odpowiadając na Państwa pytania dotyczące niejasności w zakresie metodyki obliczania punktów przyznawanych ofertom biorącym udział w postępowaniu ofertowym nr ZO/01/POIR – poniżej zamieszczamy wyjaśnienie zawierające doprecyzowanie zasad określonych w zapytaniu ofertowym.   Informacja dodatkowa_ZO-01-POIR