Zaproszenie do składania ofert na dostawę strefy przygotowawczej do lakierowania. Postępowanie ofertowe nr ZO/03/POIR. - Lamar

Zaproszenie do składania ofert na dostawę strefy przygotowawczej do lakierowania. Postępowanie ofertowe nr ZO/03/POIR.

Opublikowano: 2019-01-17 14:47:45

W ramach realizowanego przez Lamar sp. z o.o. projektu „Wdrożenie technologii BLoad500 w celu produkcji zespolonych samochodów dostawczych” publikujemy zapytanie ofertowe nr ZO/03/POIR dotyczące zakupu i dostawy strefy przygotowawczej do lakierowania elementów nadwozi.

Potencjalnych Oferentów zapraszamy do składania ofert zgodnie z opisanymi w zapytaniu wymaganiami.

Prosimy o wnikliwe przeanalizowanie warunków realizacji zadania opisanych w zapytaniu. W toku procedury wyboru najkorzystniejszej oferty będą brane pod uwagę wyłącznie oferty spełniające warunki opisane w zapytaniu.

 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości – zapraszamy do kontaktu mailowego pod adresem:  biuro@lamar.com.pl.

 

Załącznik nr 1: ZAPYTANIE OFERTOWE ZO_03_POIR

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2: Oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3: Oświadczenie o bieżącej sytuacji ekonomicznej

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4: Oświadczenia o możliwości zapewnienia serwisu

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 5