Wyniki postępowania ofertowego nr ZO/02/2018 - Lamar

Wyniki postępowania ofertowego nr ZO/02/2018

Opublikowano: 2018-08-30 11:27:17

Postępowanie ofertowe ZO/02/2018 dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup wózka widłowego zostało zamknięte. Dziękujemy za zainteresowanie i przesłane oferty. Poniżej zamieszczamy protokół oceny ofert wraz ze wskazaniem Oferenta, któremu zostanie udzielone zamówienie. Dodatkowo publikujemy załącznik do protokołu prezentujący metodykę obliczania i wykaz przyznanej punktacji. .

 

Załącznik nr 1: Protokół wyboru oferty_ZO-02-2018 POIR.

Załącznik nr 1