Serwis LAMAR w nowej odsłonie - www.lamar.com.pl

Serwis LAMAR w nowej odsłonie

Rozbudowa działu i zakresu świadczonych usług są rezultatem nowych wyzwań i rosnących potrzeb klientów. Czego może oczekiwać od naszego serwisu kierowca, właściciel firmy lub dealer marki?

Nowa hala montażowa firmy, której uruchomienie zaplanowano w 2018 r. jest jednym dowodów na dynamiczny rozwój firmy. Niesie to za sobą konieczność rozbudowy poszczególnych działów i stałe poszerzanie zakresu oferowanych usług. Zmiany nie ominęły Działu Serwisu naszej firmy.

 – Naszym klientem jest kierowca, właściciel firmy transportowej lub przewozowej oraz dealer samochodów użytkowych. Z myślą o nich dokonaliśmy restrukturyzacji działu oraz zbudowaliśmy nowy, rozszerzony zakres czynności serwisowych. – tłumaczy Tomasz Karpacz, nowy kierownik działu serwisu.

Zmiany nie mają charakteru jedynie kosmetycznej poprawki, a dotyczą gruntownej przebudowy całego procesu reklamacji i serwisowania. Dotychczasowi klienci dzieląc się z nami swoimi problemami i bolączkami wynikającymi z eksploatacji swojego pojazdu, określili to, czego od nas oczekują i potrzebują. Z takim założeniem stworzyliśmy nowy zakres usług dla każdej, istotnej dla nas grupy klientów.

Dla kierowcy i właściciela firmy transportowej

Wyobraźmy sobie sytuację, w której kierowca zabudowanego auta po pewnych okresie użytkowania chce go sprzedać. Bazując na bogatym doświadczeniu i dogłębnej znajomości produktu jesteśmy w stanie przedstawić niezbędny zakres czynności naprawczych i serwisowych. W praktyce oznacza to dokonanie przeglądu zabudowy, przedstawienie kosztorysu, ale także wykonanie czynności konserwacyjnych i naprawczych, by profesjonalnie przygotować auto do sprzedaży.

Rozbudowany zakres czynności otrzymał temat montażu akcesoriów i elementów dodatkowych. W odpowiedzi na liczne sugestie klientów instalujemy monitoring GPS. We współpracy z firmą GPS Polska wyposażamy zabudowy w system pozwalający na monitorowanie lokalizacji, czasu pracy (kierowcy i poszczególnych urządzeń) czy parametrów silnika. System daje możliwość rejestrowania aktywności urządzeń zewnętrznych (windy, otwieranie-zamykanie naczep, drzwi). Logistyk, kierowca lub operator floty włączy i wyłączy poszczególne urządzenia na odległość.

Obok rozszerzonego zakresu usług wciąż standardową ofertą pozostaje serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Dla dealera samochodów użytkowych

Tej grupie naszych klientów dedykujemy szkolenia techniczne i handlowe oraz doradztwo eksploatacyjne związane z użytkowaniem naszych zabudów. Dzielimy się swoim 25-letnim doświadczeniem, by w wyczerpujący sposób opisać najważniejsze zagadnienia bezpośrednio związane z naszymi produktami.

Serwis LAMAR – nowe godziny pracy

Od 1 lutego Dział Serwisu pracuje w wydłużonych godzinach. Specjaliści i doradcy techniczni są dostępni od poniedziałku do piątku w godzinach 6-18.

– Rozpoczęty w tym roku proces rozbudowy możliwości naszego działu będzie sukcesywnie kontynuowany. Dlatego wierzę, że wprowadzane zmiany z myślą o naszych klientach pozwolą na skuteczniejsze reagowanie na ich potrzeby – podsumowuje Tomasz Karpacz.

Pełen zakres dostępnych usług

Dowiedz się więcej

 

Autor: Łukasz Dybalski